ASSESSORAMENT d'Associacions i Fundacions

Ens reunim, analitzem les necessitats i el que és més adient pel teu projecte, presentem l'avantprojecte, t'acompanyem en tot el procés.

AJUDEM AMB ELS TRÀMITS I LA GESTIÓ DE LA TEVA ENTITAT

Tràmits per a la constitució d'Associacions i Fundacions

Tota la documentació i gestions necessàries per oficialitzar i legalitzar la teva organització. 

Plans d'actuació

El Patronat està obligat pel Ministeri de Justícia a elaborar i remetre al Protectorat els seus plans d'actuació, en el que s'han de reflexar les objetius i les activitats que pretengui desenvolupar durant el següent exercici.

El plà d'actuació conté informació identificativa de cada una de les activitats pròpies i mercantils, de les despeses estimades, dels ingresos i altres recursos previstos, així com qualsevol altre indicador que permeti comprobar la realizació de cada activitat i el compliment dels objetius.

Pressupostos

Previsió dels movimients econòmics de la entitat.

Gestió bancària

Administració econòmica de l'entitat.

Sistemes d'Enterprise Resource Planning (ERP)

Programes dirigits a la gestió interna de l'entitat per automatitzar processos, garantir l'accés a la informació i a la base de dades. Estalvia temps i recursos.

Alguns dels ERP integren sistemes de Business Intelligence (BI), permetent així realitzar informes i càlculs que faciliten l'anàlisi de la situació de l'entitat.

~

Assessorament en matèria del Reglament General de Protecció de Dades

Implementem i garantim el manteniment de la RGPD. Estigues al dia amb la normativa reglamentària i obligatòria.

L’abril de 2016 es va aprovar el Reglament (UE) 2016/679, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Aquesta nova regulació ha comportat canvis significatius en la protecció de dades de caràcter personal, des del punt de vista dels drets de les persones i de les obligacions de les persones i entitats que tracten dades de caràcter personal.

Aquesta informació es va actualitzant i ampliant al llarg del període transitori d'adaptació al Reglament (RGPD), Invoport s’especialitza en el coneixement i l'aplicació de la llei RGPD i s’informa de les novetats respecte a aquesta.

PROJECTES D'ASSOCIACIONS I FUNDACIONS D'ÈXIT

Una selecció dels projectes més importants que hem gestionat.

ARXIU DE CASSÀ DE LA SELVA

ARXIU DE BLANES

AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR

PORTELL-NUMIS