GESTIÓ DOCUMENTAL

Serveis dirigits a mantenir els estàndards legals de protecció d'informació i digitalització de processos.

RENOVA'T, AUTOMATITZA'T, ESTALVIA TEMPS I RECURSOS

i

Reglament General de Protecció de Dades

Implementem i garantim el manteniment de la RGPD. Estigues al dia amb la normativa reglamentària i obligatòria.

L’abril de 2016 es va aprovar el Reglament (UE) 2016/679, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Aquesta nova regulació ha comportat canvis significatius en la protecció de dades de caràcter personal, des del punt de vista dels drets de les persones i de les obligacions de les persones i entitats que tracten dades de caràcter personal.

Aquesta informació es va actualitzant i ampliant al llarg del període transitori d'adaptació al Reglament (RGPD), Invoport s’especialitza en el coneixement i l'aplicació de la llei RGPD i s’informa de les novetats respecte a aquesta.

p

Llei de Serveis de la Societat de la Informació

Implementació i manteniment de la normativa reglamentària de LSSI.

La Llei 34/2002 de l’11 de juliol de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), regula majoritàriament aspectes jurídics del comerç electrònic.

La LSSI, estableix tant als proveïdors de serveis d’intermediació, com a les empreses que ofereixen els seus productes i als ciutadans que posseeixin una pàgina web, les normes necessàries perquè l’utilització d’aquesta xarxa sigui una experiència positiva, segura i confiable.

Auditoria i consultoria en Seguretat de la Informació

Elaboració d'un estudi per tal d'avaluar i revisar el bon funcionament dels sistemes de processament de dades, identificant i solucionant les seves vulnerabilitats.

Solucions de gestió documental a mida

Agilització de l'accés i administració de la informació. Digitalització i organització d'inventaris per a una millor organització i estalvi d'espai i temps.

Procés de digitalització per Empreses

Vivim en un entorn dominat per la tecnologia i l’automatització on la proactivitat i la innovació s’han convertit en qualitats essencials a l’hora de progressar com a empresa.

Per tal de dur a terme un procés de digitalització òptim cal traçar un pla estratègic centrat a garantir una transformació que respecti l’essència de l’empresa i el seu bon funcionament.

Estudiem la situació de l’organització, detectem les seves fortaleses i debilitats, entenem les seves necessitats i oferim la solució que més s’adapta en cada cas.

Sistemes d'Enterprise Resource Planning (ERP)

Programes dirigits a la gestió interna de l'entitat per automatitzar processos, garantir l'accés a la informació i a la base de dades. Estalvia temps i recursos.

Alguns dels ERP integren sistemes de Business Intelligence (BI), permetent així realitzar informes i càlculs que faciliten l'anàlisi de la situació de l'entitat.

 

EMPRESES QUE HAN ESCOLLIT INVOPORT

Una selecció de les empreses que han confiat en Invoport.