AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR

Projecte d'inventari i valoració de la col·lecció de fossils d'Eduard Punset de l'Ajuntament de Pineda de Mar. Entre els exemplars destaquen una dent de Mammuth, un Lariosaurus o un grup d'ous de Sauròpode. En total hi ha 93 peces.

Per fer-ho, s'ha comptat amb 2 professionals i s'ha seguit el següent esquema:

- Siglat del material

- Inventari mitjançant l'eina MobiDB

- Fotografies de totes les peces

PROJECTES CULTURALS - PINEDA DE MAR

Inventari i catalogació de fossils